Izdavačka djelatnost

Hortikulturno društvo je upisano u registar izdavača u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske pod rednim brojem 388. Društvo je u 2016. godini izdavač stručne knjige “Elementarna biometrika”, autora Nikole Mićića (ISBN 978-99955-783-2-9, COBISS.RS-ID 5778969).

U saradnji sa Institutom za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, društvo je suizdavač prevedenog izdanja časopisa Scripta Horticulturae 14. “Plodovi sunca - profil hortikulture u svijetu” (orig. Harvesting the Sun - A Profile of World Horticulture) (ISBN 978-99955-783-0-5, COBISS.BH-ID 3912472).